Tančící dům / TADŮ

Naším cílem bylo vytvořit nové logo a vizuální styl, který by mohly komplexně využívat jednotlivé složky Tančícího domu bez ohledu na jejich zaměření. Zkratkou TADŮ jsme chtěli napomoci univerzálnosti využití a zvýšení komunikace jednotlivých složek jak mezi sebou, tak k veřejnosti.

 

Tančící dům / TADŮ